Skip to main content

Sonraí na Modúl

Is comhthionscnamh é “Ceannairí don Todhchaí - Clár don Idirbhliain” idir CLG agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM). Is clár traschuraclaim é ina bhfuil sraith modúl a bhfuil sé mar aidhm acu aibíocht, tionscnaíocht, freagracht agus scileanna ceannaireachta a spreagadh i  ndaltaí. Cuireann an clár an t-eolas agus na scileanna ar fáil atá riachtanach le tacú leis na róil uilig atá riachtanach le reachtáil éifeachtach Cluichí Gaelacha. Mar chuid den chlár tugtar dúshlán do dhaltaí Bliotsa Sárchluichí CLG a eagrú agus a reachtáil nó Ionad Sárchluichí do dhaltaí níos óige a bhunú agus/nó tacú le cóitseáil daltaí níos óige sa scoil nó i measc an phobail.

Chun tuilleadh sonraí a fháil faoin gclár, cliceáil anseo chun an cur i láthair PowerPoint a íoslódáil.

 

Cúinne na Teagascóirí

 

Cúinne na nDaltaí

 

Tabhair faoi deara go gcaithfidh daltaí agus múinteoirí a chliceáil anseo agus dul tríd an líosta chun a scoileanna féin a aimsiú. Tá na cúrsaí liostaithe de réir na haibítre agus contae.  


2019/20 Registration:

 

Clárúchán do Cheannairí don Todhchaí CLG - Clár don Idirbhliain dúnta anois don bhliain acadúil 2019/2020